Dar partnerského mesta

Počas partnerskej návštevy prijal primátor mesta Pavol bečarik vzácnych hostí z amerického Youngstownu, na čele s Jamesom Benchom a jeho manželkou. Hostia odovzdali do rúk primátora dar v podobe 6000 dolárov.

Scroll to top