Lokalita Kláštoriska bola obývaná dávno pred kartuziánmi

Život na Kláštorisku existoval dávno pred tým ,než tam prišli kartuziáni. Dokazuje to nový objav, ktorým je halštatský val. Rada Národného parku Slovenský raj riešila ako zosúladiť ochranu prírody, turizmus aj ochranu pamiatky.

Scroll to top