Kontakt

TV Reduta
Radničné námestie 4
052 01 Spišská Nová Ves

tel. a fax: +421 53 442 72 41
tel.: +421 53 441 13 73
mobil: +421 903 604 848

hlavná e-mail schránka: tvreduta@tvreduta.sk
e-mail schránka redaktorov: redakcia@tvreduta.sk
e-mail schránka pre teletext a videotext: teletext@tvreduta.sk
e-mail webadmin: webadmin@tvreduta.sk

K_CORP s.r.o. - prevádzkovateľ a majiteľ portálu
Radlinského 20
052 01 Spišská Nová Ves 

tel.: +421 53 42 99 545
e-mai: barc@kcorp.sk 

 

O TV Reduta

Televízia Reduta začala vysielať 16. októbra 1994. Šírenie signálu bolo zabezpečené v tejto dobe prostredníctvom káblových rozvodov a licencie Kabel Plus Východné slovensko, a.s..

Dňa 1. októbra 2001 došlo k transformácii televízie na obchodnú spoločnosť BIC Spišská Nová Ves, s.r.o. - TV Reduta.

Dňa 16.11.2001 bola udelená BIC Spišská Nová Ves, s.r.o. programová služba TV Reduta Radou pre vysielanie a retransmisiu SR vlastná licencia na vysielanie v káblových rozvodoch. Televízia Reduta 9. júla 2003 začala vysielať taktiež terestriálne - analógovo z vlastného vysielača na 26. kanáli UHF. V roku 2012 od 1. júna vysiela televízia na základe licencie TD/140 digitálne na 32. kanáli. Vysielanie je nepretržité 24 hodín. Hlavným obsahom vysielania sú aktuality zo spoločenského, kultúrneho a športového diania v meste Spišská Nová Ves a blízkeho regiónu. Televíznym signálom pokrýva mesto Spišská Nová Ves, obec Smižany a priľahlé obce. V roku 2016 rozšírila televízia Reduta svoje vysielanie aj z vysielača v Levoči na 31. kanáli. Sledovať ju má takto možnosť približne 80 000 divákov. Televízia Reduta je členom LOTOS-u - Spolku lokálných televíznych staníc Slovenska.

 

Vedenie TV Reduta
Marcel Blahut - konateľ spoločnosti, vedúci TV Reduta

 

Redaktori TV Reduta
Mgr. Zoltán Fabian – redaktor spravodajstva
  Adriana Wachterová – redaktorka spravodajstva
Martina Šmotková – redaktorka spravodajstva

 

Technickí a grafickí pracovníci TV Reduta
Ing. Michal Ľorko - strih, grafika, IT
Ján Mrosko - kamera
Kamil Labanc ml. - kamera
Ivan Petruščák - grafika, foto, videotext, zvuk

 

Externí spolupracovníci
Mgr. Ivana Tomajková - hlásateľka
Lukáš Frankovič – hlásateľ
Andrea Marchynová - hlásateľka
Jozef Petruška - športový redaktor
Kristína Kedžuchová - hlásateľka

 

Stiahnite si logo tu