Mestské zastupiteľstvo

Záverečný účet mesta za rok 2023, návrh 1. zmeny rozpočtu mesta v roku 2024, či tajné hlasovanie laureátov na Cenu mesta za rok 2023 – aj týmto témam sa venovali poslanci na 20. mestskom zastupiteľstve, ktoré sa konalo vo štvrtok 16. mája.

Scroll to top