Slávik Slovenska

V koncertnej sále Reduty sa uskutočnilo okresné kolo 32. ročníka speváckej súťaže ľudových piesní Slávik Slovenska. Súťažil sa v troch kategóriách a víťazi postúpili na krajské kolo súťaže. Organizáciu a výber poroty malo na starosti Centrum voľného času.

Scroll to top