Foršting race

Na netradičnej súťaži v Lieskovanoch sa predstavilo viac ako30 lezcov. Slovenský pohár, ktorý je tu organizovaný už niekoľko rokov, privítal aj zahraničných hostí.

Scroll to top