Mládež spieva 2024

Do základnej umeleckej školy v Spišskej Novej Vsi prišli po prvý krát žiaci z troch základných umeleckých škôl aby predviedli svoj talent v zborovom speve na regionálnej súťažnej prehliadke 52heho ročníka celoštátnej súťaže Mládež spieva.

Scroll to top