Zmeny dopravného značenia a parkovanie

Od prvého októbra je parkovanie na chodníkoch zakázané a už aj tak nedostatočný počet parkovacích miest sa novelou zákona o cestnej premávke ešte viac znížil. Samosprávy sa k tomuto obmedzeniu postavili rôzne. V Spišskej Novej Vsi na základe dlhodobého monitoringu vývoja dopravnej situácie nastanú zmeny dopravného značenia v troch lokalitách. Prípadné porušenia zákazu parkovania rieši mestská polícia zatiaľ dohovorom.

Scroll to top