Deň otvorených dverí v ZŠ Komenského

Na priateľskom stretnutí s rodičmi budúcich prvákov mohli záujemcovia po celý deň navštevovať vyučovacie hodiny a zoznamovať sa s učebnými metódami a priestormi základnej školy.

Scroll to top