Mestské zastupiteľstvo

Vo štvrtok 5. októbra sa konalo v poradí 10. zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré zvolal primátor mesta Pavol Bečarik. Už krátko po otvorení však zasadnutie predčasne ukončil a to z dôvodu, že program rokovania neschválili dvanásti poslanci.

Scroll to top