Návšteva veľvyslanca Brazílie na Slovensku

Spišskú Novú Ves poctil svojou návštevou veľvyslanec Brazílskej federatívnej republiky na Slovensku Gabriel Boff Moreira. Jeho cieľom je prehĺbiť spoločenské aj obchodné kontakty v rámci partnerských miest aj krajín.

Scroll to top