Spiš Pop Song

V kine mier v Spišskej Novej Vsi sa konal 0tý ročník speváckej súťaže populárnych piesní Spiš Pop Song. Zúčastnilo sa ho 22 súťažiacich v troch kategóriách z nášho okresu a na celú súťaž dohliadala odborná porota pozostávajúca zo skúsených a slávnych interpretov.

Scroll to top