Prehliadka folklórnych súborov

Okresná organizácia jednoty dôchodcov Slovenska Spišská Nová Ves zorganizovala 21. septembra v koncertnej sále Reduty dve krajské prehliadky. Tá prvá bola venovaná folklórnym skupinám z celého Košického kraja a predstavilo sa v nej osem súborov z jednotlivých okresov. Druhou prehliadkou bola prezentácia tvorivosti rúk seniorov pod názvom Zlaté ruky.

Scroll to top