Krížová cesta

Divadlo teatrálnej skratky predstavilo na palmovú nedeľu vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie inscenáciu pod názvom Toto je moje telo.

Scroll to top