Živý betlehém

Spríjemnenie sviatočného obdobia prostredníctvom divadla. Betlehém je neodmysliteľnou súčasťou Vianoc, v živom prevedení ho Spišiaci videli v podaní Divadla teatrálnej skratky.

Scroll to top