Víkend elektromobility

Obchodné centrum Madaras pripravilo v dňoch od 14. do 17. septembra vo svojich priestoroch víkend elektromobility. Podujatím chceli upriamiť pozornosť na nové alternatívne a udržateľné formy dopravy.

Scroll to top