Deň učiteľov v Gymnáziu na Javorovej ulici

Pri príležitosti dňa učiteľov prebiehalo vzdelávanie v Gymnáziu na Javorovej ulici opačne. Učitelia sedeli v školských laviciach a študenti stáli pred katedrou. Akciu zorganizoval Školský parlament Javorky už po druhýkrát, keďže mal na predchádzajúcu akciu dobré ohlasy.

Scroll to top