Duálne vzdelávanie

Duálne vzdelávanie je moderný spôsob prípravy na povolanie, v ktorom žiak premieňa svoje teoretické vedomosti na praktické priamo u zamestnávateľa. Ako prebieha a aké sú jeho výhody nám v reálnych podmienkach priblížili zástupca a žiaci Strednej odbornej školy drevárskej priamo v spišskonovoveskej drevárskej firme.

Scroll to top