Odpad z liekov narastá

Množstvo odpadu z liekov na Slovensku z roka na rok narastá o desiatky ton. Nespotrebované lieky nemožno likvidovať ako bežný komunálny odpad, pretože ich zložky kontaminujú pôdu alebo podzemné vody. Všetky preexspirované alebo nespotrebované lieky možno bezplatne vrátiť do ktorejkoľvek verejnej lekárne.

Scroll to top