Rekonštrukcia Spišského hradu

Obnovu Spišského hradu rok a pol brzdili problémy s dodávateľom. Slovenské národné múzeum však obdržalo uznesenie, na základe ktorého mohlo pristúpiť k vyprataniu staveniska a najmä k odstráneniu žeriavu po bývalom zhotoviteľovi – veľká rekonštrukcia tak môže postúpiť ďalej.

Scroll to top