Zápis detí do materských škôl v Spišskej Novej Vsi

Kapacitné možnosti materských škôl v Spišskej Novej Vsi by mali pokryť záujem rodičov. Primárne sa budú deti priraďovať do škôlok podľa spádových oblastí.

Scroll to top