Komunitné centrum – Novoveská Huta

Hovorí sa, že všetko zlé je na niečo dobré. V prípade zatvorenia pošty v Novoveskej Hute tento výrok určite platí. Prázdne priestory budú využívať členovia OZ Novoveská Huta a tunajší obyvatelia na organizovanie rôznych podujatí. Dobrovoľníci sa však najskôr pustili do veľkého upratovania a zveľaďovania zanedbaných priestorov.

Scroll to top