40. rokov SOŠ služieb a techniky

V Redute v Spišskej Novej Vsi sa konala slávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia SOŠ techniky a služieb aj za prítomnosti predsedu Košického samosprávneho kraja.

Scroll to top