EXPO Javorka 2023

V Gymnáziu na Javorovej ulici sa 3. novembra konal 2. ročník veľkolepej prehliadky krajín celého sveta. 15 tried premenili žiaci na 15 krajín, ktorých kultúru, zvyky, prírodné zaujímavosti, či históriu spoznávali všetkými zmyslami – videli, počuli, cítili aj ochutnali, jednoducho zažili.

Scroll to top