Ocenili najúspešnejších žiakov

Pri príležitosti Dňa študentstva prijal 15. novembra viceprimátor mesta Jozef Gonda v obradnej sieni radnice najúspešnejších žiakov základných a stredných škôl, ktorí v minulom školskom roku úspešne reprezentovali svoju školu i mesto na krajských, celoštátnych a medzinárodných športových, vedomostných a umeleckých súťažiach.

Scroll to top