Pomohli zveľadiť židovský cintorín

Najväčšie firemné dobrovoľnícke podujatie na Slovensku pod názvom Naše mesto zorganizovala Nadácia Pontis už po osemnástykrát. Do aktivity sa 7. júna zapojili aj dobrovoľníci v SNV. Svoje pracovné povinnosti vymenili za pomoc na židovskom cintoríne zamestnanci firiem Embraco, Brantner Nova a Servier Slovensko.

Scroll to top