20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi

Priamy prenos z Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi

Scroll to top