Záznam zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi

Scroll to top