Štúdio – financovanie športu

Mesto Spišská Nová Ves podporuje činnosť šestnástich športových klubov viacerými spôsobmi. Ako sa prerozdeľujú dotácie, koľko platia jednotlivé športové kluby za prenájom športovísk a do akej miery sa darí jednotlivým klubom pokryť prevádzkové náklady, sme sa v štúdiu rozprávali so zástupcami dvoch športových klubov, komisie športu a vedením mesta.

Scroll to top