Sort by Shares Per Month

Slávik Slovenska

V koncertnej sále Reduty sa uskutočnilo okresné kolo 32. ročníka speváckej súťaže ľudových piesní Slávik Slovenska. Súťažil sa v troch kategóriách a víťazi postúpili na krajské kolo súťaže. Organizáciu a výber poroty malo na starosti Centrum voľného času.

TJ Tatran – rekonštrukcia štadióna

Na jar tohto roku sa začalo s rekonštrukciou a opravou oplotenia na atletickom štadióne v Spišskej Novej Vsi. Pre čo najlepší zážitok športovcov a návštevníkov budú takéto práce pokračovať firmou STEZ aj na chodníku okolo štadiónu a jeho ďalších častiach.

Otvorenie zrekonštruovanej Kúrie Zuzana

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi otváralo v Markušovciach pre odbornú verejnosť zrekonštruovanú Kúriu Zuzanu. V bývalej hospodárskej budove prerobenej na polyfunkčný kultúrny objekt je zázemie pre zamestnancov Múzea Spiša, zóna pre návštevníkov, remeselná dielňa aj nové expozície s rozšírenou realitou.

Župné dni v Sp.Novej Vsi

Pri príležitosti založenia prvej Košickej veľžupy 100 rokov dozadu sa rozhodol Košický samosprávny kraj usporiadať v našom meste Župné dni. Program bol pestrý a určite si bolo z čoho vyberať a aj sa na čo pozerať.

35. výročie ZOO SNV

Zoologická záhrada v Spišskej Novej Vsi si v tomto roku pripomína 35. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti v nedeľu 12. mája pripravila pre návštevníkov, najmä pre tých najmenších pestrý program.

35. výročie ZŠ Hutnícka

V Kultúrnom dome v Smižanoch sa konala slávnostná retro akadémia pri príležitosti 35. výročia založenia Základnej školy Hutnícka v Spišskej Novej Vsi. Akadémiu pripravili učitelia so žiakmi na motívy televízneho vysielania z roku 1989.

Scroll to top