Projekt Lesov mesta – obnova jazierok

Spoločnosť Lesy mesta SNV bola v poslednom období pri získavaní externých finančných zdrojov úspešná v 90 %. Jeden z úspešných projektov, do ktorého sa lesníci pustili nedávno, je obnova dvoch jazierok. Tie sa nachádzajú pri chatách Lanovka a Štefana v lokalitách Vojtechova samota a Havrania dolina.

Scroll to top