30. rokov Jednoty dôchodcov Slovenska

V Novoveskej radnici sa uskutočnilo odovzdávanie ďakovných listov členom a funkcionárom Jednoty Dôchodcov Slovenska a rovnako aj primátorom a starostom okolitých miest a obcí.

Scroll to top