Sort by Shares Per Month

TJ Tatran – rekonštrukcia štadióna

Na jar tohto roku sa začalo s rekonštrukciou a opravou oplotenia na atletickom štadióne v Spišskej Novej Vsi. Pre čo najlepší zážitok športovcov a návštevníkov budú takéto práce pokračovať firmou STEZ aj na chodníku okolo štadiónu a jeho ďalších častiach.

Otvorenie zrekonštruovanej Kúrie Zuzana

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi otváralo v Markušovciach pre odbornú verejnosť zrekonštruovanú Kúriu Zuzanu. V bývalej hospodárskej budove prerobenej na polyfunkčný kultúrny objekt je zázemie pre zamestnancov Múzea Spiša, zóna pre návštevníkov, remeselná dielňa aj nové expozície s rozšírenou realitou.

Župné dni v Sp.Novej Vsi

Pri príležitosti založenia prvej Košickej veľžupy 100 rokov dozadu sa rozhodol Košický samosprávny kraj usporiadať v našom meste Župné dni. Program bol pestrý a určite si bolo z čoho vyberať a aj sa na čo pozerať.

35. výročie ZOO SNV

Zoologická záhrada v Spišskej Novej Vsi si v tomto roku pripomína 35. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti v nedeľu 12. mája pripravila pre návštevníkov, najmä pre tých najmenších pestrý program.

MŠ Stolárska – zápis detí a DOD

V Materskej škole na Stolárskej ulici spojili zápis detí s Dňom otvorených dverí. Okrem oficiálnej časti zápisu mohli rodičia spoločne s deťmi nahliadnuť do priestorov MŠ. Pre deti boli pripravené aktivity a hry s možnosťou zapojenia sa aj rodičov.

Spiš Pop Song

V kine mier v Spišskej Novej Vsi sa konal 0tý ročník speváckej súťaže populárnych piesní Spiš Pop Song. Zúčastnilo sa ho 22 súťažiacich v troch kategóriách z nášho okresu a na celú súťaž dohliadala odborná porota pozostávajúca zo skúsených a slávnych interpretov.

Scroll to top