Deň spevu a tanca

Materská škola Komenského zorganizovala už 19-ty ročník kultúrneho podujatia Deň spevu a tanca. Do programu sa zapojilo 7 škôl s tanečnými speváckymi vystúpeniami svojich žiakov na tému ľudové tance a folklór. Deti pripravovali ich učiteľky a účasť bola obrovská.

Scroll to top