Model Košicko-bohumínskej železničnej trate

V Galérii netradičných umení v Spišskej Novej Vsi rozšíril Klub priateľov železníc svoju stálu expozíciu o modelovú železnicu Košicko-bohumínskej trate a o záhradnú modelovú expozíciu. Prepracovaná výstava zaujme všetky vekové kategórie.

Scroll to top