150. rokov Uhorského spolku na Spiši

Od 6. februára do 30. apríla je možné si pozrieť v Múzeu Spiša výstavu 150 rokov Uhorského karpatského spolku zapožičanú zo súkromnej zbierky. Spolok bol zameraný na turistiku, cestovný ruch a vedecký výskum v oblasti jaskyniarstva, botaniky, zoológie a pod.

Scroll to top