Hotelová akadémia

Absolventi Hotelovej akadémie nemajú problém s uplatnením sa na pracovnom trhu.

Zobrazení videa: 682

Počet hlasujúcich: 1 | Celkové hodnotenie: 5