MsZ

Včera vo štvrtok 13. júna sa konalo 5 zasadnutie MsZ, kde poslanci rokovali o druhej zmene rozpočtu, schvaľovali spolu financovanie projektu cyklotrasy Ferčekovce – Novoveská Huta , ako aj prestavbu cyklochodníka za bývalými kasárňami. A rovnako tak poslanci a vedenie mesta jednohlasne odsúhlasili nové vedenie obchodnej spoločnosti Lesy mesta.

Zobrazení videa: 643

Počet hlasujúcich: 1 | Celkové hodnotenie: 5