Zber použitého šatstva

Obyvatelia Spišskej Novej Vsi mali donedávna možnosť recyklovať staré šatstvo a obuv prostredníctvom zberných nádob, ktoré boli rozmiestnené po celom území mesta. Túto službu však muselo mesto kvôli neprispôsobivým občanom zrušiť.

Scroll to top