Stretnutie mládeže Košickej eparchie

Stretnutie Košickej eparchie, zamerané na mladých, sa tohto roku konalo na Spiši, čas, ktorý tu strávili bol vyplnený programom o spoznávaní nášho kraja a seba samého.

Scroll to top