Výskyt bobra

Boli sme sa pozrieť ako si v meste Spišská Nová Ves a v jeho okolí bobry stavajú priehrady. Snažili sme sa zistiť čo môže za ich nárast za minulé roky.

Scroll to top