Púť chorých a seniorov

Stretnúť sa, spoločne sa modliť a vyprosiť požehnanie pre chorých, trpiacich a seniorov – to je hlavným cieľom púte, ktorú Spišská katolícka charita organizuje 25. júla v Červenom Kláštore.

Scroll to top