Výrub stromov pri Novoveskej Hute

Pri ceste zo Spišskej Novej Vsi do Novoveskej Huty prebieha výrub stromov. Z bezpečnostného hľadiska sa Lesy mesta a Správa ciest rozhodli pre takúto ťažbu, aby vodičov na ceste nič neohrozovalo.

Scroll to top