105. výročie bojov čs. vojakov s maďarskými boľševikmi

Pri príležitosti 105. výročia bojov čs. vojakov a dobrovoľníkov s maďarskými boľševikmi zorganizoval Odbor pre vojnových veteránov a vojnové hroby Ministerstva obrany ČR v spolupráci s Československou obcou legionárskou pietnu cestu po Slovensku. V mnohých slovenských mestách si uctili pamiatku padlých čs. vojakov. Pietny akt sa uskutočnil aj na cintoríne v SNV.

Scroll to top