Vychovaní hip hopom

Denzz Industry, ako popredná Novoveská tanečná skupina, vo svojom záverečnom vystúpení zobrazila kľukatú históriu hip hopu a jeho cestu do súčasnosti v rámci svetového, slovenského, ale aj spišskonovoveského vývoja.

Scroll to top