Úprava Židovského cintorína

Občianske združenie Pro Memory sa histórii Židovskej komunity v Spišskej Novej Vsi venuje približne 15 rokov. Súčasťou ich aktivít je najmä obnova cintorína, ktorý je významnou pamiatkou v našom meste.

Scroll to top