Deň vody

Regionálny ústav verejného zdravotníctva v Spišskej Novej Vsi umožnil občanom na Deň vody dať si otestovať vzorku vody zo studní na dusičnany a dusitany.

Scroll to top