MŠ pre deti s poruchou autistického spektra

Deti s narušenou komunikačnou schopnosťou našli vzdelávacie zázemie na Fabiniho ulici. K škole pribudla i škôlka , ktorú navštevujú najmenší s poruchou autistického spektra. Školáci a škôlkári napredujú vďaka fantastickým pedagógom.

Scroll to top