Týždeň zdravej výživy v ZŠ Komenského

V Základnej škole na Komenského ulici oslavovali Týždeň zdravej výživy. Žiaci a učitelia prišli každý deň do školy oblečení v inej farbe, ktorá charakterizovala konkrétny druh potravín, ako napríklad mlieko, zeleninu, alebo ryby. Zážitkovým vzdelávaním chceli tunajší učitelia zvýšiť povedomie o dôležitosti stravovania a zdravej výživy medzi žiakmi.

Scroll to top