Nové projekty na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Spišskej Novej Vsi

Absolventi, ale aj iní uchádzači o zamestnanie môžu využiť projekty na podporu zamestnanosti, ako sú Právo na prvé zamestnanie, Prax pre mladých alebo Zručnosti pre trh.

Scroll to top